Připravujete se k maturitě z matematiky?

18.04.2014

Slyšíte možná kolem sebe: „Uč se, maturita je za pár týdnů!“ „Nehraj si s tím počítačem (příp. tabletem či mobilem)! Musíš se učit k maturitě!“ Zkouška dospělosti (příp. přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu) je před vámi. Pokud se domníváte, že vám nabídneme rychlou a jednoduchou metodu přípravy, tak se velice mýlíte. Předložíme vám návrh, jak spojit přípravu k maturitě s použitím počítače nebo tabletu či mobilu.
Začněme trochu ze široka. Zhruba před čtyřiceti lety se objevila a halasně propagovala metoda výuky jazyků v polospánku. Metoda v takovém kursu, který se nazýval Anglicky za sedm hodin, spočívala v tom, že lektor předložil účastníkům popsaný papír formátu A4 se slovy: „Tady máte vše z angličtiny!“ Látka se probrala za 7 hodin, přitom kladl frekventantům na srdce: „Hlavně se nic neučte, jenom sedm nocí si dejte text pod polštář! Za týden budete mluvit anglicky!“ Je zřejmé, že efekt byl nulový. Tak jak byla tato metoda hlasitě podporována, tak se tiše odtroubila. Připomínala nápadně norimberský trychtýř, který je citován v případech, když se slibuje nějaká „zázračná“ metoda získat znalosti bez učení a námahy.
Výmysl? Kde se vzal? Vrátíme se do poloviny 17. století do města Norimberk. Tady se v roce 1607 narodil G. F. Harsdörfer, učenec, spisovatel a městský radní. Napsal několik desítek spisů. Ale všechny jsou už zapomenuty. Až na jednu! Jde o dvoudílnou knihu z let 1647 až 1653, která je výborným teoretickým dílem a příručkou pro barokní básníky, jejíž ironický název zní: „Harsdörferova učebnice aneb básnický trychtýř, jímž lze německé básnické a rýmovací umění v šesti hodinách do hlavy nalít“. A už jsme u slavného norimberského trychtýře. Tento návod pravděpodobně nefungoval a podle něj se z nikoho ani básník, ani spisovatel nestal, ale lidé to pořád zkoušeli a zkouší. Připomeňme si, že u nás se pořádaly a stále pořádají různá školení, rychlokurzy a další „nalejvárny“, které mají studenty naučit co nejvíce v co nejkratším čase. Ale ani dnes to nefunguje, vysvědčení nebo titul nabytý podobným způsobem na jakékoli škole není samozřejmě zárukou skutečného vzdělání. Nelze předpokládat, že se norimberský trychtýř najde, s jistotou lze tvrdit, že určitě není k nalezení. Přece jen všechno chce svůj čas, jen poctivý přístup a tvrdá práce nás může přivést ke vzdělání. Žijeme sice ve světě, v němž je stále těžší najít si čas na systematické pročtení dlouhé a složité argumentace nebo diskuse.
Abychom se vrátili na začátek, nabízíme spojení studia matematiky s použitím počítače či tabletu. Na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a Gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze – Michli se dokončuje projekt Matematika VŠEM, který se řeší v rámci grantu Operačního programu Praha adaptabilita s finanční podporou Evropského sociálního fondu. Na internetu si najděte volně přístupnou stránku http://www.matematikavsem.cz/, zde objevíte mj. minilekce uspořádané do sedmi kapitol, ze kterých je z velké části dokončeno pět kapitol, které se kontinuálně doplňují. Minilekce je vlastně audioprezentací, tzn. postupně promítaný text je doprovázen slovním komentářem. Dále obsahují i aplikace příslušných oblastí matematiky v jiných oborech a předmětech (fyzika, chemie, informatika, technika, …), v dalším studiu na vysoké škole a samozřejmě také v běžném životě. Audioprezentace jsou doplněny drobnými historickými exkurzemi ohledně vývoje příslušné oblasti.
I když učitel národů J. A. Komenský nebyl příznivcem žádné rychlé a snadné „nalejvárny“ vědomostí, ale naopak žádal zdlouhavé a svědomité studium: „Nestačí knihy jen číst, musí být čteny pozorně a nejdůležitější místa musejí být podtržena a vypsána. Podtrhuj v knize, která je tvým majetkem. Dělej si výpisky, ať jde o tvou či cizí knihu. To je totiž ze čtení jediné jisté ovoce, že si čtenář vypisováním přisvojuje to, co četl. Chtít svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovat je do větru, protože naše paměť je prchavá, přijímá mnoho věcí, ale hned je zase pouští a ztrácí, není-li podporována zábradlím písma.“ V Matematice VŠEM je podtrhávání už součástí jednotlivých prezentací.
Pro rychlou kontrolu znalostí získaných studiem jsou součástí stránky také zaškrtávací testy, kde se po přihlášení e-mailovou adresou a po vyplnění testu rychle objeví vaše hodnocení výsledku testování. Pro komunikaci s uživateli je založena e-mailová adresa info@matematikavsem.cz, která slouží pro rychlé odpovědi na dotazy a připomínky k Matematice VŠEM. Pokud se přejdete na facebook mj. zjistíte, že je tam přes pět tisíc liků, tudíž nelze nedůvěřovat.
Na závěr by asi bylo vhodné odpovědět na otázku: Co si vybrat? Na to není třeba příliš se ptát. Vyberte si všechno, co je pro vás nové, o čem soudíte, že je krásné a že se vám může někdy k něčemu hodit, ať je to slovo nebo věta, ať je to myšlenka nebo vyprávění a vůbec všechno, co vidíte, že se třpytí jako drahokam. Někteří hovoří o tom, že matematika je jako past na myši. Lze to vyjádřit i jinak. Matematika je oceán a toho, kdo se na něj jednou odváží, buď postihne mořská nemoc, když s hrůzou pomyslí na jeho hloubku a šíři, nebo se jednou provždy zasnoubí s jeho nekonečnými vodami. Právě proto je matematika velkým dobrodružstvím myšlení.

komentáře (0)
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Další články autora: